Kancelaria Notarialna:

Kancelaria mieści się na parterze budynku przy ulicy Słonecznej nr 26A w Starej Iwicznej, gminie Lesznowola, bardzo blisko Piaseczna. Zawiera między innymi wygodną poczekalnię i sekretariat, przestronną salę, mogącą pomieścić kilkunastu uczestników czynności notarialnych oraz trzy toalety, w tym jedną przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku mieści się wygodny parking, na którym można zaparkować do ośmiu samochodów osobowych; jedno miejsce parkingowe usytuowane najbliżej wejścia do Kancelarii przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych. Kancelarię otacza zieleń drzew i krzewów, a w pomieszczeniach nie słychać gwaru ulicy.

Obsługa:

Zapewniamy Państwu wykwalifikowaną i przyjemną obsługę, którą cechuje kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w Notariacie oraz największą dbałość o Państwa interesy. Dyskrecja w to w naszej pracy nienaruszalna oczywistość. W życiu osobistym bardzo ważne są dla nas wartości prawa naturalnego.

Przydatne strony internetowe:

Czynności notarialne

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. sporządza akty notarialne;
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 3. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 4. podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw
 5. sporządza poświadczenia;
 6. spisuje protokoły;
 7. sporządza protesty weksli i czeków;
 8. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 9. prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmuje związane z tym czynności;
 10. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 11. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 12. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 13. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Dni i godziny urzędowania:


poniedziałek 10:00 – 18:00
wtorek 9:00-17:00
środa 10:00-18:00
czwartek 10:00-18:00
piątek 9:00-17:00

Nasza strona korzysta z plików cookies w celach zbierania statystyk odwiedzin.

X